Title Image

Botox behandling i odense

(Botox) Botulinum toksin – den mest anvendte behandling af rynker i verden

 

Den mest udbredte behandling til rynker i ansigtet er botulinum toksin, også kendt som Botox, som vi tilbyder på klinikken i Odense. Botox blokerer signalet fra nerve til muskel, hvorved musklen i det behandlede område mister noget af sin trækkraft, og rynken udglattes.

 

Behandlingen foretages af hudlæge Emil Henningsen og kosmetisk sygeplejerske, Pia Anicka, der er registreret og godkendt af Sundhedsstyrelsen til at udføre botox behandlinger.

 

Hvilken type rynker behandles med botulinum toksin?

Botox virker på dynamiske rynker, som skyldes aktivitet i ansigtets mimiske muskler. Styrken i disse muskler kan reduceres med botox, der injiceres med en fin kanyle under huden. Virkningen indsætter indenfor 1 uge og aftager gradvist efter 3-6 måneder.

 

Områder med dynamiske rynker, der særligt egner sig til behandling med botox:

  • Panderynker
  • Vredesrynker mellem øjenbryn
  • Smilerynker ved øjnene

 

Kan botox behandling kombineres med andre behandlinger?

Botox kan kombineres med filler, laserbehandling, kemisk peeling, micro-needling mm. På den måde opnår du et optimalt behandlingsresultat med et minimum af bivirkninger – uden at se behandlet ud. Alle behandlinger udføres på Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken i Odense.

 

Hvad koster behandling med botox?

Hos os betaler du kun for den mængde, der anvendes. Mængden afhænger af anatomiske forhold som musklernes styrke og ansigtets mimik samt det ønskede resultat. Ved forundersøgelsen får du oplyst en samlet pris for behandling.

 

Pris for Botox behandling 1 område: 1.500 kr – efterfølgende områder: 750 kr.

 

Ved forundersøgelsen informerer speciallægen dig om behandlingen, det forventede resultat af behandlingen samt eventuelle bivirkninger. Sundhedsstyrelsen har fastsat en betænkningstid på 48 timer fra forundersøgelse til behandling med botulinum toksin kan tilbydes.

 

Er der bivirkninger til behandling med botox?

Lokal hævelse og rødme på indstiksstedet er normalt. Dette fortager sig sædvanligvis i løbet af timer. Derudover er bivirkninger meget sjældne. Du kan læse mere om bivirkninger ved Botox herunder.

 

Hudforyngende behandlinger starter ved hudlægen og slutter derhjemme!

 

Det anbefales, at du supplerer din behandling med dokumenteret effektive hudplejeprodukter fra fx NeoStrata. Produkterne forhandles på klinikken i Odense.

 

Læs mere om botox i den skriftlige information (se vejledninger).

Før og efter botox behandling

Botox før efterbotox før efter
Hvad er botulinum toksin (Botox)?

Botulinum toksin er et lægemiddel, der gennem mange år har været anvendt til behandling af muskelspasmer samt udtalt svedtendens. Inden for det kosmetiske område anvendes lægemidlet til behandling af dynamiske rynker.

Hvordan virker botulinum toksin?

Botulinum toksin fremkalder delvis eller fuldstændig lammelse af de injicerede muskler. Ved behandling af rynker sprøjtes små mængder af lægemidlet ind i den underliggende muskel på udvalgte steder med en tynd kanyle. Herved afslappes musklen, og den overliggende hud udglattes. Følesansen ændres ikke.

 

Botulinum toksinet anvendes ligeledes til behandling af hyperhidrose (øget svedtendens). Her sprøjtes toksinet i meget små depoter ind i huden, for derved at lamme svedkirtlerne.

Hvem kan ikke behandles med Botox?
  • Behandlingen gives ikke ved kendt allergi for indholdsstofferne, ved graviditet eller amning.
  • Ved visse neuromuskulære sygdomme fravælges behandlingen også – fortæl derfor behandleren, hvis du har kendte sygdomme.
  • Visse typer af medicin kan ændre behandlingens effekt – fortæl derfor behandleren på klinikken i Odense, hvis du tager medicin.
Hvordan foregår behandlingen med Botox/Vistabel?

Først tages der foto af det behandlede område. Herefter afmærkes med en pen de steder, der skal behandles, og botulinum toksinet indsprøjtes herefter med en meget tynd nål i de udvalgte behandlingsområder. Nogle beskriver en let sviende fornemmelse ved indstikkene, som dog aftager indenfor få minutter.

 

Virkningen af behandlingen indtræder i løbet af 2-7 døgn og forsvinder efter 3-6 måneder afhængig af lokalisation og følsomhed overfor toksinet. Herefter kan behandlingen gentages.

 

Ganske få personer oplever ingen effekt, formentlig fordi de tidligere i livet har dannet antistoffer mod lægemidlet.

 

Du vil få tilbudt en opfølgende undersøgelse ca. 2 uger efter behandlingen, hvor effekten af behandlingen vurderes på klinikken i Odense.

Er der forholdsregler efter behandlingen?

De første 4 timer efter behandlingen frarådes sportslig aktivitet, varmt vand og tryk mod huden i det behandlede område. Disse forholdsregler minimerer risikoen for, at toksinet spreder sig til utilsigtede omkringliggende muskler.

Er der bivirkninger til Botox behandlingen?

De hyppigste bivirkninger til behandlingen er relateret til selve indsprøjtningen.

 

  • Ofte optræder rødme i det behandlede område.
  • Der kan opstå blå mærker og kløe ved indstiksstederne.
  • I enkelte tilfælde opleves hovedpine i dagene efter.
  • Meget sjældne bivirkninger er hængende øjenlåg, mundvige og underansigtsmuskler – afhængig af, hvor der er behandlet.

 

Da botulinum toksin aftager i løbet af 3-6 måneder, vil bivirkninger også svinde inden for denne periode.

 

Meget sjældent ses alvorlige bivirkninger som anafylaktisk chok, der skal behandles øjeblikkeligt.

Der er ikke kendskab til senfølger ved anvendelse af botulinum toksin.

Information og samtykke vedr. behandling med Botox

Efter lov om information, betænkningstid og samtykke, skal du have skriftlig og mundtlig information om behandlingen.

Du er meget velkommen til at medbringe en bisidder, og vi besvarer gerne alle spørgsmål hér på klinikken i Odense. Herefter skal du have mindst 2 dages betænkningstid, før du kan give dit endelige samtykke til behandlingen.

 

Copyright 2019 – Emil Henningsen – Speciallæge i dermatologi.