Title Image

Botulinum toxin A patientvejledning

[vc_custom_heading text=”Botulinum toksin” google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]

Hvad er botulinum toksin?
Botulinum toksin er et lægemiddel, der gennem mange år har været anvendt til behandling af muskelspasmer samt udtalt svedtendens. Inden for det kosmetiske område anvendes lægemidlet til behandling af dynamiske rynker.

Hvordan virker botulinum toksin?
Botulinum toksin fremkalder delvis eller fuldstændig lammelse af de injicerede muskler. Ved behandling af rynker sprøjtes små mængder af lægemidlet ind i den underliggende muskel på udvalgte steder med en tynd kanyle. Herved afslappes musklen, og den overliggende hud udglattes. Følesansen ændres ikke.
Botulinum toksinet anvendes ligeledes til behandling af hyperhidrose (øget svedtendens). Her sprøjtes toksinet i meget små depoter ind i huden, for derved at lamme svedkirtlerne.

Hvem kan ikke behandles?
Behandlingen gives ikke ved kendt allergi for indholdsstofferne, ved graviditet eller amning. Ved visse neuromuskulære sygdomme fravælges behandlingen også – fortæl derfor behandleren, hvis du har kendte sygdomme. Visse typer af medicin kan ændre behandlingens effekt – fortæl derfor behandleren på klinikken i Odense, hvis du tager medicin.

Hvordan foregår behandlingen?
Først tages der foto af det behandlede område. Herefter afmærkes med en pen de steder, der skal behandles, og botulinum toksinet indsprøjtes herefter med en meget tynd nål i de udvalgte behandlingsområder. Nogle beskriver en let sviende fornemmelse ved indstikkene, som dog aftager indenfor få minutter. Virkningen af behandlingen indtræder i løbet af 2-7 døgn og forsvinder efter 3-6 måneder afhængig af lokalisation og følsomhed overfor toksinet. Herefter kan behandlingen gentages. Ganske få personer oplever ingen effekt, formentlig fordi de tidligere i livet har dannet antistoffer mod lægemidlet. Du vil få tilbudt en opfølgende undersøgelse ca. 2 uger efter behandlingen, hvor effekten af behandlingen vurderes på klinikken i Odense.

Er der forholdsregler efter behandlingen?
De første 4 timer efter behandlingen frarådes sportslig aktivitet, varmt vand og tryk mod huden i det behandlede område. Disse forholdsregler minimerer risikoen for, at toksinet spreder sig til utilsigtede omkringliggende muskler.

Er der bivirkninger til behandlingen?
De hyppigste bivirkninger til behandlingen er relateret til selve indsprøjtningen. Ofte optræder rødme i det behandlede område. Der kan opstå blå mærker og kløe ved indstiksstederne. I enkelte tilfælde opleves hovedpine i dagene efter. Meget sjældne bivirkninger er hængende øjenlåg, mundvige og underansigtsmuskler – afhængig af, hvor der er behandlet. Da botulinum toksin aftager i løbet af 3-6 måneder, vil bivirkninger også svinde inden for denne periode. Meget sjældent ses alvorlige bivirkninger som anafylaktisk chok, der skal behandles øjeblikkeligt. Der er ikke kendskab til senfølger ved anvendelse af botulinum toksin.
Information og samtykke:
Efter lov om information, betænkningstid og samtykke, skal du have skriftlig og mundtlig information om behandlingen. Du er meget velkommen til at medbringe en bisidder, og vi besvarer gerne alle spørgsmål hér på klinikken i Odense. Herefter skal du have mindst 2 dages betænkningstid, før du kan give dit endelige samtykke til behandlingen.

Copyright 2015 – Emil Henningsen – Speciallæge i dermatologi.
Dette dokument er publiceret i december 2015. Revideres i december 2017.