Title Image

Laserbehandling af akne patientvejledning

[vc_custom_heading text=”Regenlite Transform laserbehandling – acne vulgaris” google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]

Hvad er Regenlite Transform?

Regenlite Transform er en farvestoflaser, der udsender laserlys med en bølgelængden på 585 nm. Ved denne bølgelængde afsættes laserens energi primært i, og ikke på huden. Herved undgås sår og vævsskade på huden.

Hvordan virker laserbehandling med Regenlite Transform på acne?

Når laserens lys absorberes i huden, opstår der en biostimulation, der dræber acne bakterier, stimulerer sårhelingsprocesser og aktiverer hudens immunsystem til at dæmpe betændelsen ved acne. Endvidere stimuleres hudens kollagen, hvilket medvirker til at udglatte ujævnheder og små ar.

Hvor hurtigt ses effekten?

Effekten viser sig i løbet af 2-3 uger. En enkelt behandling holder typisk din acne i ro i 3 måneder. Hvis din acne derefter vender tilbage, kan behandlingen gentages. Mange oplever derefter, at deres acne går helt i sig selv.
Ved meget udtalt acne, kan en behandlingsserie på 3 behandlinger med 1 måneds interval være nødvendig.

Hvem kan ikke behandles?

Gravide behandles ikke. Der behandles heller ikke, hvis du har bakteriel, svampe eller herpes infektion i behandlingsområdet. Herudover kan der være særlige forbehold til behandlingen, hvis du har tendens til fortykkede ar, har dårlig sårheling, har koagulationsfejl, tager antiepileptika, har lysoverfølsomhed eller har tendens til fotoallergisk reaktion. Fortæl derfor behandleren, hvis du har nogle af disse tilstande.

Er der særlige forholdsregler forud for og efter laserbehandlingen?

Hvis du tager antihistamin, prednisolon, acetylsalicylsyre, NSAID (gigtpiller) eller anvender binyrebarkhormoncreme eller Aloe Vera-holdige cremer på det hudområde, der skal behandles, reduceres virkningen af Regenlite Transform behandlingen. Det anbefales derfor, at du holder pause med dette i 3 dage forud for og 3 dage efter laserbehandlingen. Rygere anbefales rygestop 24 timer forud for laserbehandlingen, da rygning sammentrækker de små blodkar, som laseren skal afsætte sin energi i. Det anbefales, at du undlader udøvelse af anstrengende motion i ca. 2 timer før og efter behandlingen.

Hvordan foregår behandlingen?

Man bør møde op til behandlingen uden make-up.
Umiddelbart inden behandlingen afrenses ansigtet for at fjerne snavs, hudfedt og døde hudceller. Herefter påføres du beskyttelsesbriller, da laseren ellers vil kunne gøre skade på øjnene. Man oplever en varmefornemmelse i huden under behandlingen, som nogle finder ubehagelig – andre finder den behagelig. Da laserbehandlingen ikke laver hul på huden, kan man anvende make-up og vanlige plejeprodukter umiddelbart efter behandlingen.

Er der bivirkninger til behandlingen?

De hyppigste bivirkninger til laserbehandlingen er let rødme og prikken i huden i op til få timer efter behandlingen.
I nogle tilfælde kan der optræde rødviolet misfarvning i behandlingsområdet, der kan vedvare i enkelte dage. Der er ikke rapporteret om senfølger til behandlingen.

Behandlinger tilbydes på klinikken i Odense.