Title Image

Laserbehandling af ar patientvejledning

[vc_custom_heading text=”Regenlite Transform laserbehandling – ar” google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]

Hvad er Regenlite Transform laser?

Regenlite Transform er en farvestoflaser, der udsender laserlys med en bølgelængde på 585 nm. Ved denne bølgelængde afsættes laserens energi primært i, og ikke på huden. Herved undgås sår og vævsskade på huden.

Hvordan virker laserbehandling med Regenlite Transform på ar?

Regenlite Transform er en skånsom laser, der via biostimulation stimulerer til dannelse af nyt kollagen i huden. Laserens lys absorberes i hudens dermale blodkar, som opvarmes og stimulerer sårhelingsprocesser og hudens immunsystem til at danne nyt kollagen. Huden remodelleres og genvinder sin volumen og smidighed, hvorved ar og ujævnheder bliver pænere og mindre generende. Acne ar, fortykkede ar, ar efter ulykker og operationer samt strækmærker kan alle behandles med Regenlite Transform på klinikken i Odense.

Hvor hurtigt ses effekten?

Da processen foregår naturligt i huden, ses effekten i løbet af uger til måneder efter behandlingen, afhængig af typen af ar. Røde, kløende ar reagerer hurtigt på behandlingen, mens fortykkede, dybe og ældre ar er længere tid om at reagere. Det anbefales at få mindst 3 behandlinger med ca. 2 ugers interval. Når arret har opnået et tilfredsstillende udseende, er det ikke nødvendigt med flere behandlinger for at vedligeholde resultatet. Undertiden kan forskellige behandlinger med fordel kombineres for at opnå et optimalt resultat. Din behandler vil informere dig om disse muligheder på kilnikken i Odense.

Hvem kan ikke behandles?

Gravide behandles ikke. Der behandles heller ikke, hvis du har bakteriel, svampe eller herpes infektion i behandlingsområdet. Herudover kan der være særlige forbehold, hvis du har haft flere tilfælde af hudkræft, har dårlig sårheling, har koagulationsfejl, tager antiepileptika, har lysoverfølsomhed eller har tendens til fotoallergisk reaktion. Fortæl herfor behandleren, hvis du har nogle af disse tilstande. Har du fået Isotretinoin tabletbehandling, bør laserbehandlingen tidligst gives efter 6 måneders ophør.

Er der særlige forholdsregler forud for og efter laserbehandlingen?

Hvis du tager antihistamin, prednisolon, acetylsalicylsyre, NSAID (gigtpiller) eller anvender binyrebarkhormoncreme eller Aloe Vera-holdige cremer på det hudområde, der skal behandles, reduceres virkningen af laserbehandlingen. Det anbefales derfor, at du holder pause med dette i 7 dage forud for og 7 dage efter laserbehandlingen. Rygere anbefales rygestop 24 timer forud for og efter laserbehandlingen, da rygning sammentrækker de små blodkar, som laseren skal afsætte sin energi i. Det anbefales, at du undlader udøvelse af anstrengende motion i ca. 2 timer før og efter behandlingen.

Hvordan foregår behandlingen?

Umiddelbart inden behandlingen afrenses behandlingsområdet for at fjerne snavs, hudfedt og døde hudceller. Herefter påføres du beskyttelsesbriller, da laseren ellers vil kunne gøre skade på øjnene. Man oplever en varmefornemmelse i huden under behandlingen, som nogle finder en smule ubehagelig. Mindre ar behandles på få minutter. Et håndfladestort område med ar kan behandles på ca. 15 minutter. Da laserbehandlingen ikke laver hul på huden, kan man anvende make-up og vanlige plejeprodukter umiddelbart efter behandlingen.

Er der bivirkninger til behandlingen?

Nogle bemærker let rødme og prikken i huden i op til 1 time efter behandlingen, hvilket skyldes histaminfrigivelse. Hvis arret er rødt på grund af karvækst, vil laseren opvarme arrets små blodkar, som går i stykker. Derved opstår en forbigående violet til mørk misfarvning over arret, som forsvinder efter 7-10 dage. Der er ikke rapporteret om senfølger til behandlingen.

behandlinger tilbydes på klinikken i Odense.

Copyright 2015 – Emil Henningsen – Speciallæge i dermatologi.
Dette dokument er publiceret i december 2015. Revideres i december 2017.