Title Image

Laserbehandling af kar patientvejledning

[vc_custom_heading text=”Regenlite Transform laserbehandling – Karudvidelser.” google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]

Hvad er Regenlite Transform laser?

Regenlite Transform er en farvestoflaser, der udsender laserlys med en bølgelængde på 585 nm. Ved denne bølgelængde kan der effektivt behandles karlidelser som: Slyngede kar i ansigtet, overfladiske kar på benene, spider nævi, portvins mærker, hæmangiomer, angiomer, poikiloderma, rosacea mm.

Hvordan virker laserbehandling med Regenlite Transform på karudvidelser?

Laserlyset fra Regenlite Transform passerer huden, optages i de røde blodlegemer i blodkarret og omdannes til varme. Varmen ledes ud i karvæggen, som grundet den korte kraftige opvarmning går til grunde.

Hvor hurtigt ses effekten?

De destruerede blodkar, opløses gradvist og transporteres derefter væk af immunsystemet. Derfor ses effekten ikke øjeblikkeligt, men indenfor 2-4 uger efter behandlingen. Nogle blodkar forsvinder helt efter blot en enkelt laserbehandling, men i de fleste tilfælde skal man påregne 3-5 behandlinger med 4 ugers interval, alt afhængig af, hvilken type karldelse der behandles. Behandlingen virker dårligere på rygere end ikke-rygere, og det kan derfor være nødvendigt for rygere med flere behandlinger.

Hvem kan ikke behandles?

Gravide behandles ikke. Der behandles heller ikke, hvis du har bakteriel, svampe eller herpes infektion i behandlingsområdet. Herudover kan der være særlige forbehold, hvis du har haft flere tilfælde af hudkræft, har tendens til fortykkede ar, har dårlig sårheling, har koagulationsfejl, tager antiepileptika, har lysoverfølsomhed eller har tendens til fotoallergisk reaktion. Fortæl derfor behandleren på klinikken i Odense, hvis du har nogle af disse tilstande. Har du fået medicin eller cremebehandlinger, der øger hudens lysfølsomhed, kan det være nødvendigt at holde pause med dette forud for behandlingsstart.

Er der særlige forholdsregler forud for og efter laserbehandlingen?

Rygere anbefales rygestop 24 timer forud for og efter laserbehandlingen, da rygning sammentrækker de små blodkar, som laseren skal afsætte sin energi i. For at opnå bedst muligt resultat, og mindske risikoen for pigmentforstyrrelser, er det vigtigt, at du undgår direkte sollys på behandlingsområdet, og anvender solcreme SF30+ minimum 1 måned før og efter behandlingen. Det anbefales, at du undlader udøvelse af anstrengende motion i ca. 2 timer før og efter behandlingen.

Hvordan foregår behandlingen?

Man bør møde til behandlingen uden make-up, hvis det er kar i ansigtet, der skal behandles. Umiddelbart inden behandlingen afrenses huden for at fjerne snavs, hudfedt og døde hudceller. Herefter påføres du beskyttelsesbriller, da laseren ellers vil kunne gøre skade på øjnene. Man oplever en kortvarig varmefornemmelse i huden under behandlingen, som nogle finder ubehagelig, men sjældent opleves som smerte. Det oplevede ubehag afhænger af, hvor blodkarret er lokaliseret. Mundomgivelser, håndflader og fodsåler er mere følsomme områder end fx. overkroppen. Mindre kar kan behandles på få minutter. Et håndfladestort område kan behandles på ca. 15 minutter.

Da laserbehandlingen ikke laver hul på huden, kan man anvende make-up og vanlige milde plejeprodukter umiddelbart efter behandlingen.

Er der bivirkninger til behandlingen?

Umiddelbart efter behandlingen ses punktformede, violette misfarvninger i det behandlede område, som tiltager i løbet af de første 48 timer, og derefter aftager gradvist over 7-10 dage. Ved behandling af karudvidelser på benene står misfarvningen lidt længere, ofte 2-3 uger. I sjældne tilfælde kan der opstå forbigående pigmentforandringer i det behandlede område. Meget sjældent udvikles sår på huden, der heler over 1-2 uger. Ved sårdannelse er der risiko for infektion, og dermed senfølger i form af ar – kontakt herfor behandleren på klinikken i Odense, hvis du får sår og/eller mistanke om infektion i det behandlede område.

Copyright 2016 – Emil Henningsen – Speciallæge i Odense.